توطئه با طعم دین (بازخوانی حرکت منافقان در مدینه)
56 بازدید
محل نشر: خبرگزاری رسا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تقسیم شدن مردمان به سه دسته: مؤمن، کافر، منافق. در عصر اسلام تازگى نداشت و مختص به آن دوره هم نبود. بلکه مسئله منافق در عصر ما نیز همان است که در صدر اول اسلام بود. بنا بر این آیات ابتدایی سوره بقره شامل حال هر دوره و هر زمان است. افرادی که با طعم دین توطئه می کنند.