بصیرت؛ تنها راه برون رفت از فتنه
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باب فتنه و فتنه گران، بسیار سخن رفت اما چه باید کرد برای برون رفت از فتنه؟ بصیرت هم از به فتنه افتادن جلوگیری می کند و هم تنها راه برون رفت از فتنه است.