بر بام معنویت
48 بازدید
محل نشر: خبرگزاری رسا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرفان در طریق آخوند ملاحسینقلی همدانی (ره) خبرگزاری رسا _ آیه الله ملاحسینقلی همدانی پس از بیست و دو سال نتیجه گرفت. در نجف در ایوانی نشسته بود، چشمش به تکه نان خشکی افتاد که کبوتری برای خوردن آن پر کشید و آمد، ولی نتوانست با منقار آن را خرد کند. رفت و بار دیگر بازگشت، چند بار رفت و آمد تا این که بالاخره تکه نان را خرد کرد و خورد و دلش آرام گرفت و رفت. جناب آخوند از این واقعه الهام گرفت که باید صبوری کرد.